Noví malí členi FC Doubrava

09.04.2010 11:30

FC Finlandia Doubrava by ráda přivítala do svých řad 2 nové členy, jsou sice ještě hodně malí, ale už teďka patří mezi nás. Je to Jará Svoboda ml. a Anička Tymkovičová. FC Doubrava oběma přeje, aby se jim na tomto svetě líbilo, byli pořád zdraví a celý život je provázelo jenom štěstí.

Zpět